Najnowsza sieć teleinformatyczna 4ipnet Wireless wdrożona przez SAMSUNG Gulf – Dubaj [Case Study]

Wymagania i wytyczne:

- Stworzenie Hot spotów Wi-Fi z limitowanym darmowym dostępem do Internetu dla trenerów i gości.
- Punkty dostępu, które obsłużą duże ilości użytkowników oraz udostępnią sieć Wi-Fi na większym obszarze, co było niezwykle ważne dla pomieszczeń szkoleniowych.
- Łatwy, szybki i dobrze zabezpieczony sposób logowania się do sieci.
- Dostosowywalne Captive portals, które przekazują konkretne informacje dla użytkowników i mogą zostać wykorzystane przy działaniach marketingowych.
- Możliwość zbierania informacji od gości. Imię, Email (wraz z potwierdzeniem), numer telefonu to informacje, które zleceniodawca chciał gromadzić na własnej pamięci.
- Ustawienie limitów szybkości i ograniczeń urządzeń na użytkownika
- Bezpieczne limity godzinne, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne dla gości. Również dostarczenie statystyk i dokładnych raportów wykorzystanie danych.
- Zcentralizowany system do zarządzania i monitorowania punktów dostępu.
- Stworzenie 100% bezprzewodowego połączenia bez problemów z rozłączaniem dla trenerów i gości
- Płynne połączenia między poszczególnymi punktami dostępu dla zapewnienia nieprzerwanego połączenia

Rozwiązanie:

Firma zainstalowała następujące rozwiązania 4ipnet dla SAMSUNG Gulf Electronics
- WHG325 Wireless LAN Controller
- EAP767 Indoor Wireless Access Point
Po gruntownej analizie specjaliści SAMSUNG zdecydowali, że rozwiązanie 4ipnet zaspokoi wszystkie ich potrzeby i przyniesie zadowalające rezultaty. Postanowili wdrożyć zaproponowany WHG325 Wireless LAN Controller i EAP767 Indoor Wireless Access Point.

Korzyści:

- Dużym wyzwaniem było zaoferowanie sieci Wi-Fi, która będzie wykorzystywana przez ogromną liczbę użytkowników w tym samym czasie. Na stworzenie pozwolił EAP767 wykorzystujący najnowszy standard Wi-Fi 802.11ac oferujący prędkość 1.7Gbps łącznie z 3:3X3 MIMO. System ten pozwolił obsłużyć tak dużą liczbę użytkowników. Dzięki mocy 25dBm urządzenie EAP767 pozwoliło pokryć pożądany obszar siecią. - WHG325 obsługuje wiele połączeń WAN równoważąc przepustowość i oferuje dedykowane pasma dla różnych stref. Urządzenie obsługuje 80 punktów dostępu i nawet do 200 aktywnych użytkowników. - Podczas testów potwierdzono tezę o prawie nieprzerwanym działaniu sieci - Wykorzystane kontrolery 4ipnet pozwoliły usługobiorcy na łatwe przypisywanie uprawnień administracyjnych. -Wdrożono łatwy system autoryzacji za pomocą sieci społecznościowych. Pozwoliło to na zebranie dodatkowych danych o użytkownikach.