Salumanus organizuje kolejne warsztaty dla Partnera

Salumanus organizuje kolejne warsztaty dla Partnera, w oparciu o nowe technologie i sprzęt naszych producentów.

This is some text inside of a div block.
5 min read

Końcem kwietnia, dla jednego z naszych Partnerów, zorganizowaliśmy warsztaty dotyczące rozwiązań możliwych do wykorzystania w sieci operatora.  Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki i rozwinięcie wiedzy z zakresu technologii pozwalających budować nowe lub optymalizować istniejące części sieci, a co za tym idzie tworzyć lepszy produkt, dzięki któremu nasz Partner świadczy swoim klientom usługi na wyższym poziomie.

Jednym z tematów, któremu poświęciliśmy dwa dni robocze, była sieć MPLS (w dostępie i agregacji) w oparciu o urządzenia firmy Raisecom. Uczestnicy zajęć mogli dokładnie przyjrzeć się różnym scenariuszom budowy takiej sieci i mieli okazję do konfiguracji urządzeń wraz z inżynierami Salumanus, w każdym możliwym aspekcie funkcjonowania.Mocno skupiliśmy się na technologii xWDM, z której Partner korzysta coraz szerzej w swojej sieci. Dodatkowo opowiedzieliśmy o szyfrowaniu transmisji. Przedstawiliśmy również futurystyczne rozwiązania, które będą niedługo dostępne na rynku zwielokrotnienia falowego transmisji i omówiliśmy wiele innych zagadnień interesujących naszych gości.Drugi dzień zdominował temat budowy, konfiguracji, zabezpieczenia i zarządzania rozproszoną siecią Wi-Fi w kontekście usługi dla klienta końcowego. Razem z Partnerem skonfigurowaliśmy urządzenia firmy 4ipnet do pracy w sieci i wspólnie przetestowaliśmy ich różne ustawienia wraz z zarządzaniem taką siecią.

Każde  szkolenie Salumanus (tak było i tym razem) to możliwość otrzymania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania odnośnie rozwiązań oferowanych przez firmę Salumanus. Jest to również okazja do integracji i przeprowadzenia ciekawych rozmów. Wszelkie tematy jakich dotyczą warsztaty zostają bardzo szeroko omówione przez naszych specjalistów, którzy dodatkowo asystują na miejscu przy konfiguracji urządzeń producentów SALUMANUS.

Udostępnij ten post: