Aktualne ogłoszenia rekrutacyjne

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 25 maja 2018 roku (określane jako „RODO”), uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie przesyłanych do celów rekrutacji jest Spółka pod firmą Salumanus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 8A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354228, (REGON: 12120630500000, NIP: 679303336 (dalej zwana Administratorem).

1. Kontakt z przedstawicielem Administratora do spraw ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail rodo@salumanus.com
2. Administrator przetwarza tylko te Państwa dane osobowe, które przesłaliście w zgłoszeniu i które są konieczne są do celów aktualnych i przyszłych rekrutacji.
3. Powyższe dane osobowe będą wykorzystywane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO

6. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo sprzeciwu co do przetwarzania,
• prawo zażądania zaprzestania przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych można w każdej chwili wycofać zgłaszając to do Przedstawiciela Administratora w formie emaila.
8. Dane osobowe do celów rekrutacji będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej Administratorowi zgody.
9. Państwa dane będą udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na swoją rzecz oraz wykonującym inne usługi na rzecz Administratora konieczne do prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych takie jak np.: usługi księgowe lub usługi w zakresie serwisu infrastruktury IT.