Odwiedź nas

ul. Walerego Sławka 8A,

30-633 Kraków

 

Zadzwoń

+48 12 294 00 01

 

Oddział w Warszawie

ul. Jana Kazimierza 60/197

01-248 Warszawa

 

Zadzwoń

+48 22 398 60 30

 

Oddział we Wrocławiu

ul. Słoneczna 19

55-010 Radwanice

Dane rejestrowe firmy

Salumanus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 8A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354228, (REGON: 121206305, NIP: 6793033367). Kapitał Zakładowy w kwocie 1 700 000 złotych (słownie: milion siedemset tysięcy złotych) opłacony w całości.

Formularz kontaktowy

Poznaj Nasze Marki