05. 05. 2017 r

Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus

Wybór najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 21.04.2017 r. dotyczące dostaw urządzeń, aparatury badawczej i komponentów na potrzeby stworzenia laboratorium sieci optycznych firmy Salumanus, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k. Niniejszym, podmiot ten został wybrany do zrealizowania przedmiotowych dostaw.

Z poważaniem,
Marcin Bała
CTO / Vice-President of the Board