Czy można zdalnie uruchomić system zwielokrotnienia falowego?

Trudne czasy wymagają kreatywnych rozwiązań i ponadprzeciętnego zaangażowania zarówno ze strony dostawcy rozwiązań jak i ze strony klienta.

This is some text inside of a div block.
5 min read

Czy można zdalnie uruchomić system zwielokrotnienia falowego?

Sprawdził to jeden z naszych klientów, który na początku marca zakończył proces zakupowy i wybrał ofertę Salumanus dla zrealizowania szyfrowanej transmisji pomiędzy dwoma ośrodkami przetwarzania danych. Nic by nie było w tym nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że system trzeba było dostarczyć i zainstalować w 4 tygodnie i to w czasie epidemii, kiedy istnieje szereg ograniczeń.

Jakie wymagania dla systemu posiadał bank?

System ma pracować na dwóch niezależnych trasach optycznych. Na każdej z tras system ma umożliwiać uruchomienie kilku transmisji 10GbE, 40GbE jak również FC 16G. Dodatkowo całość transmisji ma być zaszyfrowana ze względu na wrażliwość przesyłanych danych i jednocześnie wprowadzać minimalne opóźnienie.

Jak pojechać, gdy jechać nie wolno?

Okazało się, że terminów nie da się naciągnąć i system musi zostać uruchomiony jeszcze w marcu. W związku z tym, że sytuacje niestandardowe wymagają niestandardowych rozwiązań, wspólnie z klientem ustaliliśmy, że przeprowadzimy zdalną instalacje – jakkolwiek nieprawdopodobnie to brzmi. Na początek zdalne szkolenie z zakresu obsługi, konfiguracji i monitorowania parametrów sprzętu. Następnie pre-konfiguracja, dokładny instruktaż… i z niewielką pomocą zdalną klient samodzielnie uruchomił system.

Trudne czasy wymagają kreatywnych rozwiązań i ponadprzeciętnego zaangażowania zarówno ze strony dostawcy rozwiązań jak i ze strony klienta. W Salumanus działamy nieprzerwanie wspierając naszych Partnerów pomagając im budować dobre sieci teleinformatyczne.

Udostępnij ten post: