Salumanus Plus - nasza platforma B2B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Rozwój technologiczny jest kluczowy dla przyszłości branży telekomunikacyjnej. Dzięki projektom EU możemy oferować rozwiązania, które są nie tylko innowacyjne, ale także dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku.

Laboratorium sieci optycznych

Dzięki wsparciu ze środków z UE rozwijamy powstałe w 2008 roku laboratorium sieci optycznych Salumanus. Prowadzone są w nim prace badawczo-rozwojowe w obszarze innowacyjnych rozwiązań sieciowych.

Nieustannie szukamy możliwości przyspieszenia transmisji danych. Udoskonalamy systemy sieciowe, aby oprócz stabilnego i efektywnego działania, gwarantowały również naszym partnerom wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Sieć optyczna w naszym laboratorium ma łączną długość blisko 1000 km!

Wysokospecjalistyczny sprzęt to nie wszystko. Zatrudniamy inżynierów z doświadczeniem i wyobraźnią, którzy potrafią projektować nowe rozwiązania sieciowe.

Realizacje ze środków EU

Dzięki środkom unijnym rozwijamy stabilne i przyjazne dla środowiska sieci teleinformatyczne.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 31.03.2023

Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020,
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Salumanus Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie modułów optycznych o wysokiej przepustowości (100Gbps - 400Gbps)wraz z programatorem, przeznaczonych dla operatorów telekomunikacyjnych i data center oraz w celu rozwoju własnych produktów i rozwiązań” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez opracowanie innowacyjnych modułów optycznych o wysokiej przepustowości (100 - 400 Gbps)wraz z dedykowanym programatorem. Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań Salumanus, możliwe stanie się zbudowanie/przebudowanie systemów, które w obecnych warunkach zaczynają być niewydajne, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz stopnia zadowolenia użytkowników końcowych z otrzymanych usług.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy Salumanus:

  • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu
  • zwiększenie potencjału sprzedaży
  • możliwość ekspansji międzynarodowej, szczególnie w obszarze zachodnich rynków UE
  • stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku
  • wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy Salumanus:

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 30.06.2022
Całkowita wartość projektu: 4 723 942,82 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 047 401,67 zł

Zrealizowane projekty:

1. Projekt „Rozbudowa laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo -rozwojowa przedsiębiorstw.

Przedmiotem projektu była dalsza rozbudowa w strukturach Spółki Salumanus istniejącego laboratorium sieci optycznych, niezbędnego do realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie szeregu prototypowych architektur sieci GPON, dostosowanych do zapotrzebowania i wymogów podstawowych grup klientów (ISP).

W wyniku realizacji projektu możliwe jest osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy Salumanus:

  • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu
  • zwiększenie potencjału sprzedaży
  • wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym
  • stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku
  • wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 - 30.09.2018
Całkowita wartość projektu:252 735,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:113 324,75 zł

2. Projekt „Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Cel: stworzenie w strukturach Salumanus odpowiednich warunków technicznych, niezbędnych do realizacji prac B+R, prowadzących do zaprojektowania oraz wdrożenia szeregu innowacyjnych produktów (rozwiązań architektonicznych sieci optycznych w technologii xWDM, umożliwiających efektywne wykorzystanie pasma oraz redukcję konsumpcji energii).

Okres realizacji projektu:03.04.2017 - 31.08.2017
Całkowita wartość projektu:768 544,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE:343 658,15 zł