Co to jest DWDM i dlaczego go potrzebujesz?

Systemy DWDM są tak fundamentalnym elementem dzisiejszych sieci globalnych, że trudno sobie wyobrazić świat przed ich wprowadzeniem...

This is some text inside of a div block.
5 min read
Systemy DWDM są tak fundamentalnym elementem dzisiejszych sieci globalnych, że trudno sobie wyobrazić świat przed ich wprowadzeniem, a przecież ich historia to… niespełna 20 lat.

W komunikacji światłowodowej WDM (Wavelength Division Multiplexing) jest techniką, która pozwala na zwielokrotnienie pojemności pojedynczego włókna. Jest to realizowane poprzez multipleksowanie pewnej liczby sygnałów optycznych o różnych długościach fali zwanych potocznie „kolorami”.

Systemy zwielokrotnienia falowego po stronie nadajnika wykorzystują odpowiednie multipleksery, aby połączyć kilka sygnałów optycznych, po stronie odbiornika natomiast – demultipleksery, by je ponownie rozdzielić. Ponieważ istnieją 3 różne typy systemów WDM, często technologię tę określa się mianem xWDM.

  • WDM – to system, który wykorzystuje 2 „standardowe” długości fali, najczęściej: 1310 nm i 1550 nm
  • CWDM – (coarse WDM) to system, który wykorzystuje 18 długości fali od 1270 nm do 1610 nm z krokiem co 20 nm, opisany w standardzie ITU-T G.694.2 z 2002 roku
  • DWDM – (dense WDM) to system, który wykorzystuje 48 długości fali w paśmie C w siatce 100 GHz, opisany w standardzie ITU-T G.694.1 z 2002 roku. W kolejnych rozszerzeniach tego standardu dodano siatkę 50 GHz (96 kanałów) i następne. Na dzień powstawania tego artykułu największą popularnością cieszą się systemy bazujące właśnie na tych dwóch siatkach.

Systemy DWDM są tak fundamentalnym elementem dzisiejszych sieci globalnych, że trudno sobie wyobrazić świat przed ich wprowadzeniem, a przecież ich historia to… niespełna 20 lat. Z perspektywy czasu wydaje się, że po ustabilizowaniu długości fali generowanej przez laser i wynalezieniu wzmacniacza optycznego był to jedyny słuszny kierunek rozwoju.

Marzenia o multipleksacji w dziedzinie długości fali towarzyszyły światu telekomunikacji od dawna, a wynalezienie wzmacniacza optycznego pod koniec lat 80. XX wieku teoretycznie umożliwiło wzmocnienie wielu kanałów optycznych w jednym urządzeniu bez konieczności ich demultipleksacji. W tym okresie systemy transmisji optycznej wymagały regeneracji każdego strumienia niezależnie co kilkadziesiąt kilometrów, więc system DWDM ze wzmacniaczem optycznym oferował ogromny potencjał redukcji kosztów.

Pierwsze próby urzeczywistnienia marzeń o systemie WDM i wzmocnieniu optycznym nie były wyrafinowanymi systemami, ale raczej prymitywnymi zestawami urządzeń łączącymi 2 lub 4 długości fali, wymagającymi ręcznej regulacji i strojenia. Dopiero rok 1996 przyniósł zmianę i na rynku pojawił się pierwszy system DWDM z 16 kanałami o przepływności 2,5 Gbps każdy. Obecne systemy mają zwykle 96 kanałów, z których każdy może pracować z prędkością nawet 100 Gbps i większą.

Powyższa historia pokazuje, jak często potrzeba dwóch innowacji połączonych w jedno, aby dokonać rewolucji. Komputery osobiste nie zrewolucjonizowały życia biurowego, dopóki nie zostały połączone z drukarkami. Podobnie w przypadku sieci DWDM, ogromne korzyści pojawiły się wraz z zastosowaniem wzmacniaczy EDFA. Pełna regeneracja była bardzo kosztowna, a wzmacniacze EDFA po prostu replikowały nadchodzące fotony i wysyłały więcej fotonów o tej samej długości fali.

Przedtem każdy z kanałów optycznych musiał być regenerowany niezależnie, podczas gdy dzięki DWDM zamiast kilkudziesięciu regeneratorów wystarczał już teraz jeden wzmacniacz EDFA dla całego włókna światłowodowego.

Ta rewolucja, z której korzystamy do dziś, nie wyeliminowała całkowicie konieczności pełnej regeneracji strumieni danych, ale umożliwiła budowanie węzłów regeneracyjnych nie co 50-80 km, ale co 1000-1500 km.

Jak już pisaliśmy w artykule Zrozumieć transmisję koherentną, nowe technologie pozwoliły również znacznie zwiększyć przepustowość kanałów systemu DWDM. Jest to kluczowe ze względu na to, że obszar wzmocnienia EDFA jest ograniczony do około 40 nm. Tak więc to samo włókno, które w 1996 roku mogło przenieść 16 kanałów o przepustowości 2,5 Gbps, dzisiaj może przenieść prawie 20 Tb/s.

Chcesz lepiej wykorzystać posiadaną infrastrukturę światłowodową?

Niezależnie od tego, czy posiadasz ciemne włókna, czy do swojej dyspozycji masz pojedynczy kanał w istniejącym systemie DWDM, z przyjemnością pomożemy Ci je optymalnie wykorzystać.

Udostępnij ten post: