Finał konkursu na obudowę SRD

4.12.2023

Czeki opiewające na kwoty po 5000 zł (Nagroda Główna i Nagroda Specjalna) i 2000 zł (Laureat) przekazane zostały 12 kwietnia w siedzibie Salumanus podczas oficjalnego zakończenia konkursu. Gratulacje dla zdolnych zwycięzców:

Nagroda Główna (5000 zł): Michał Pawlus i Jakub Kot

Nagroda Specjalna (5000 zł): Maja Szymańska

Finalista (2000 zł): Jan Wilczak

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ciekawe prace, które łączą innowacyjność, funkcjonalność i estetykę. Wszystkie zgłoszenia wykazały ogromny potencjał oraz zaangażowanie w tworzenie rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Szczególne podziękowania dla prof. Zbigniewa Latały, kierownika Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Krakowskiej, za zaangażowanie w prace jury i motywowanie młodych projektantów do wytężonej pracy.

Konkurs „For Sustainable Networks” został zorganizowany we współpracy z Politechniką Krakowską.