Instytucje Publiczne
Strefa wiedzy

Jak odzyskać wolne włókna? Przewodnik po rozbudowie sieci.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wykorzystać wolne włókna w Twojej sieci? Posiadasz infrastrukturę, która nie jest w pełni wykorzystana i chciałbyś maksymalnie zwiększyć jej przepustowość? Skorzystaj z naszego przewodnika po rozbudowie sieci.

Krok po kroku, omówimy proces rozbudowy sieci bezprzerwowo i pasywnie. Nawet do 40 transmisji po 2J. Dowiesz się, jak dodawać kolejne elementy xWDM, aby zoptymalizować wykorzystanie dostępnych zasobów.

Rozwiązanie pasywne

Pierwszy sposób bazuje na rozwiązaniu pasywnym. Budując system CWDM możemy go rozbudować o system DWDM lub O-Band WDM.

Rys.1 Pasmo 1260 –1620nm

Na Rys.1 możemy zaobserwować całe pasmo CWDM razem z nałożonym DWDM’em oraz O-Band WDM’em. Konstruując odpowiednie urządzenia możemy wykorzystać te wszystkie 3 technologie w jednej infrastrukturze.

Krok 1.

CWDM 8+1
W tym kroku na wolnych włóknach (2J) uruchamiamy CWDM na 8 transmisji w zakresie 1/10/16G. Ważne, aby multiplekser CWDM miał port „upgrade”, który pozwala na dalszą rozbudowę w przypadku wykorzystania dostępnego pasma.

Krok 2.

Po wysyceniu dostępnych kanałów CWDM, do portu upgrade dołączamy kolejny moduł CWDM, tym razem 10 kanałowy. Co ważne, rozbudowa nie wymaga przerw w działaniu sieci. Dodanie kolejnego multipleksera, nie wpływa na działanie już uruchomionych transmisji.
Tym sposobem połączenie fizyczne zajmuje 2J, a liczba przesyłanych transmisji wzrosła do 18.
W dodanym muxie, możemy uruchomić dowolnie 1/10G.

Krok 3.

Czas na DWDM.Jak pokazuje rys.1,DWDM działa w zakresie 1515-1560nm, dlatego wykorzystując kanał 1550nm CWDM, uzyskujemy przestrzeń dla uruchomienia kolejnych transmisji. Tak, jak w kroku 1, na początek wstawiamy mux DWDM 8+1. Uwaga! Rozbudowując system o kanały DWDM, konieczna jest przerwa serwisowana kanale 1550nm i uruchomieniu tej transmisji w nowym muxie DWDM  8+1.Pasmo DWDM pozwala na przesłanie większych prędkości:od 1G do aż 400G.

Krok 4.

Wykorzystując port upgrade, bezprzerwowo dodajemy, kolejny multiplekser 8-miokanałowy.

Krok 5.

Ostatnim etapem rozbudowy, na jaki obecna technologia pozwala, jest wykorzystanie kolejnego kanału CWDM. Na długości fali 1530nm możemy rozbudować system o kolejne 8 transmisji w technologii DWDM. Podobnie jak w Kroku 3, tutaj również musimy dokonać przerwy serwisowej na kanale 1530nm.

Rozwiązanie aktywne

Drugie rozwiązanie to system aktywny OTN. System możemy rozbudować na dwa sposoby.

Pierwszy sposób to wykorzystanie dostępnego pasma i konfiguracja kolejnej usługi do wypełnienia przepustowości portu liniowego.

Dodając kolejne usługi do systemu zwiększamy wypełnienie pasma portu liniowego. Cały proces odbywa się bezprzerwowo. Z poziomu systemu oprogramowania, fizycznie na obiekcie musimy tylko zainstalować moduły optyczne w urządzeniu OTN i w przełączniku oraz połączyć je patchcordem.

Krok 1.

Zalogowanie do urządzenia aktywnego.

Krok 2.

Z poziomu systemu zarządzania konfigurujemy kolejną usługę. Wybieramy port kliencki, ustawiamy przepustowość oraz agregujemy ją do portu liniowego.

Krok 3.

Instalujemy moduł optyczny w porcie urządzenia.

Drugi sposób to dodanie do systemu kolejnego urządzenia, które pozwoli na przesłanie większej liczby usług.

W przypadku rozbudowy systemu o kolejne urządzenie, wszystko zależy od rozwiązania, jakie posiadasz w sieci i jakie usługi potrzebujesz uruchomić. Urządzenia OTN można kaskadować ze sobą w celu dodania usług o jeszcze niższej przepustowości lub możesz na kolejnej parze włókien dodać koleją półkę. Wszystko zależy od efektu, który chcesz uzyskać.

Krok 1.

Instalacja urządzenia w szafie rack.

Krok 2.

Połączenie urządzenia z linią światłowodową lub nadrzędnym systemem transmisyjnym.

Krok 3.

Zalogowanie do urządzenia i konfiguracja usług po stronie klienckiej.

Krok 4.

Zainstalowanie modułów optycznych w portach urządzenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozbudowie sieci? Pobierz artykuł z przykładami konkretnych rozwiązań oraz listą urządzeń, które warto zastosować.