Kontakt

Siedziba w Krakowie
ul. Walerego Sławka 8A
30-633 Kraków
+48 12 294 00 01
Oddział w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 60/197
01-248 Warszawa
+48 535 722 272
Oddział we Wrocławiu
ul. Słoneczna 19
55-010 Radwanice
+48 537 037 377

Napisz do nas.

Porozmawiajmy
o naszych rozwiązaniach
sales@salumanus.com
Dział Modułów
Optycznych
dmo.serwis@salumanus.com
Dział Produktów
Sieciowych
dps.serwis@salumanus.com
Dział Systemów Transmisyjnych
dst.serwis@salumanus.com
Chcesz z nami
pracować?
rekrutacja@salumanus.com
Kontakt
dla mediów
media@salumanus.com

Opowiedz nam o swoim projekcie!

Wyrażam wobec Salumanus zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych osobowych pozyskanych w trakcie zamawiania, korzystania z usług Salumanus lub pozostawianych przeze mnie w formularzach kontaktowych. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich danych mojej osoby, w tym informacji o sposobie korzystania przeze mnie z usług w/w podmiotu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Salumanus znajdziesz w zakładce

Dziękuję Ci! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.
Dane rejestrowe firmy

Salumanus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 8A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354228, (REGON: 121206305, NIP: 6793033367). Kapitał Zakładowy w kwocie 1 700 000 złotych (słownie: milion siedemset tysięcy złotych) opłacony w całości.

Stwórz przyszłość transmisji danych.