Salumanus Plus - our B2B platform

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing élite, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Technological development is crucial for the future of the telecommunications industry. Thanks to EU projects, we can offer solutions that are not only innovative, but also adapted to the changing needs of the market.

Optical Networks Laboratory

Thanks to the support of EU funds, we are developing the Salumanus optical network laboratory established in 2008. It carries out research and development work in the area of innovative network solutions.

We are constantly looking for ways to speed up data transmission. We improve our network systems so that in addition to stable and efficient operation, they also guarantee our partners a high rate of return on investment.

The optical network in our laboratory has a total length of nearly 1000 km!

Highly specialized equipment is not everything. We employ engineers with experience and imagination who can design new network solutions.

Realizations from EU funds

Thanks to EU funds, we are developing stable and environmentally friendly ICT networks.

Project implementation period: 01.07.2019 - 31.03.2023

Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020,
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Salumanus Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie modułów optycznych o wysokiej przepustowości (100Gbps - 400Gbps)wraz z programatorem, przeznaczonych dla operatorów telekomunikacyjnych i data center oraz w celu rozwoju własnych produktów i rozwiązań” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez opracowanie innowacyjnych modułów optycznych o wysokiej przepustowości (100 - 400 Gbps)wraz z dedykowanym programatorem. Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań Salumanus, możliwe stanie się zbudowanie/przebudowanie systemów, które w obecnych warunkach zaczynają być niewydajne, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz stopnia zadowolenia użytkowników końcowych z otrzymanych usług.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy Salumanus:

  • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu
  • zwiększenie potencjału sprzedaży
  • możliwość ekspansji międzynarodowej, szczególnie w obszarze zachodnich rynków UE
  • stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku
  • wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy Salumanus:

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 30.06.2022
Całkowita wartość projektu: 4 723 942,82 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 047 401,67 zł

Completed projects:

Lorem ipsum dolor site amet, consectetur adipiscing elite. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut comodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et juste cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Przedmiotem projektu była dalsza rozbudowa w strukturach Spółki Salumanus istniejącego laboratorium sieci optycznych, niezbędnego do realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie szeregu prototypowych architektur sieci GPON, dostosowanych do zapotrzebowania i wymogów podstawowych grup klientów (ISP).

W wyniku realizacji projektu możliwe jest osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy Salumanus:

  • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu
  • zwiększenie potencjału sprzedaży
  • wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym
  • stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku
  • wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 - 30.09.2018
Całkowita wartość projektu:252 735,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:113 324,75 zł

2. Projekt „Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Cel: stworzenie w strukturach Salumanus odpowiednich warunków technicznych, niezbędnych do realizacji prac B+R, prowadzących do zaprojektowania oraz wdrożenia szeregu innowacyjnych produktów (rozwiązań architektonicznych sieci optycznych w technologii xWDM, umożliwiających efektywne wykorzystanie pasma oraz redukcję konsumpcji energii).

Okres realizacji projektu:03.04.2017 - 31.08.2017
Całkowita wartość projektu:768 544,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE:343 658,15 zł