Laboratorium sieci optycznych

Dzięki wsparciu ze środków z UE rozwijamy powstałe w 2008 roku laboratorium sieci optycznych Salumanus. Prowadzone są w nim prace badawczo-rozwojowe w obszarze innowacyjnych rozwiązań sieciowych.

Nieustannie szukamy możliwości przyspieszenia transmisji danych. Udoskonalamy systemy sieciowe, aby oprócz stabilnego i efektywnego działania, gwarantowały również naszym partnerom wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Rozwijamy stabilne i przyjazne dla środowiska sieci teleinformatyczne.

Sieć optyczna w naszym laboratorium ma łączną długość blisko 1000 km!

Wysokospecjalistyczny sprzęt to nie wszystko. Zatrudniamy inżynierów z doświadczeniem i wyobraźnią, którzy potrafią projektować nowe rozwiązania sieciowe.

Projekty Salumanus UE

Realizacje ze środków UE

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 31.03.2023

Projekt dofinansowany ze środków RPO WM 2014-2020,
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Salumanus Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie modułów optycznych o wysokiej przepustowości (100Gbps - 400Gbps)wraz z programatorem, przeznaczonych dla operatorów telekomunikacyjnych i data center oraz w celu rozwoju własnych produktów i rozwiązań” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez opracowanie innowacyjnych modułów optycznych o wysokiej przepustowości (100 - 400 Gbps)wraz z dedykowanym programatorem. Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań Salumanus, możliwe stanie się zbudowanie/przebudowanie systemów, które w obecnych warunkach zaczynają być niewydajne, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz stopnia zadowolenia użytkowników końcowych z otrzymanych usług.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy Salumanus:

 • dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu
 • zwiększenie potencjału sprzedaży
 • możliwość ekspansji międzynarodowej, szczególnie w obszarze zachodnich rynków UE
 • stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku
 • wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 - 30.06.2022
Całkowita wartość projektu: 4 723 942,82 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 047 401,67 zł

Zrealizowane projekty:
 1. Projekt „Rozbudowa laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo -rozwojowa przedsiębiorstw.

  Przedmiotem projektu była dalsza rozbudowa w strukturach Spółki Salumanus istniejącego laboratorium sieci optycznych, niezbędnego do realizacji prac badawczo-rozwojowych, mających na celu zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie szeregu prototypowych architektur sieci GPON, dostosowanych do zapotrzebowania i wymogów podstawowych grup klientów (ISP).

  W wyniku realizacji projektu możliwe jest osiągnięcie następujących korzyści dla Firmy Salumanus:
  - dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu
  - zwiększenie potencjału sprzedaży
  - wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym
  - stworzenie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku
  - wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów.

  Okres realizacji projektu:01.02.2018 - 30.09.2018
  Całkowita wartość projektu:252 735,00 zł
  Dofinansowanie projektu z UE:113 324,75 zł
 2. Projekt „Stworzenie laboratorium sieci optycznych na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy Salumanus” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

  Cel:
  stworzenie w strukturach Salumanus odpowiednich warunków technicznych, niezbędnych do realizacji prac B+R, prowadzących do zaprojektowania oraz wdrożenia szeregu innowacyjnych produktów (rozwiązań architektonicznych sieci optycznych w technologii xWDM, umożliwiających efektywne wykorzystanie pasma oraz redukcję konsumpcji energii).

  Okresrealizacji projektu:03.04.2017 - 31.08.2017
  Całkowita wartość projektu:768 544,59 zł
  Dofinansowanie projektu z UE:343 658,15 zł

Leading Telecommunication Networks.