8CH DWDM po jednym włóknie

19/12/2021

W czasach, kiedy zapotrzebowanie rynku na prędkość transmisji danych jest coraz większe, a fizycznie włókna światłowodowe nie chcą się w sposób magiczny rozmnożyć, wiele firm staje przed trudną decyzją, jak skutecznie rozbudować swoją sieć.

Problem klienta:

Nasz klient potrzebował uruchomić sieć przenoszącą 8 transmisji 10G Ethernet, mając do dyspozycji pojedyncze włókno optyczne na łącznym dystansie 142 km z jednym punktem pośrednim. Straty wtrąceniowe toru optycznego wynosiły ok. 0,25 dB na kilometr.

Wymagania do spełnienia:

  • Sieć musi być przygotowana na rozbudowę do 8 transmisji bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Cała sieć musi pracować na jednym włóknie pomiędzy lokalizacjami A-B oraz B-C.
  • Wszystkie urządzenia aktywne muszą posiadać redundantne zasilanie.
  • Całe rozwiązanie musi się mieścić maksymalnie w 3U.
  • Urządzenia aktywne muszą mieć możliwość zdalnego zarządzania ze względu na umiejscowienie urządzeń w lokalizacjach polowych.

Zastosowane rozwiązanie:

W celu zwiększenia przepustowości światłowodu zastosowaliśmy 8-kanałowe simplexowe multipleksery i demultipleksery w technologiiGBC Drawer DWDM. Z uwagi na transmisję po jednym włóknie niezbędne było wykorzystanie innych kanałów w kierunku nadawania,a innych dla odbioru. Odpowiedni dobór kanałów w lokalizacjach końcowych był kluczowy ze względu na dużą odległość, a co zatym idzie - konieczność wzmocnienia sygnału.Długi dystans powoduje duże straty wtrąceniowe, co wymusza posłużenie się wzmacniaczami optycznymi. Wykorzystano wzmacniacze typu EDFA.W transmisji długodystansowej w III oknie optycznym mamy do czynienia ze zjawiskiem dyspersji chromatycznej, dlatego niezbędne byłozastosowanie również odpowiednich kompensatorów dyspersji chromatycznej.

Korzyści dla klienta:

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu klient w łatwy sposób otrzymał 8 transmisji na dystansie 142 km przy wykorzystaniu tylko jednego włókna, co pozwoliło 8-krotnie zwiększyć jego możliwości pomiędzy lokalizacjami A i C, zachowując koszty operacyjne na niezmienionym poziomie. Utrzymanie kosztów operacyjnych na odpowiednio niskim poziomie przy jednocześnie optymalnym podejściu do inwestycji pozwala dostawcom usług internetowych utrzymać konkurencyjność własnych usług. Dodatkowo dzięki zastosowaniu elementów ze zdalnym systemem zarządzania klient zyskał możliwość nadzoru oraz diagnostyki transmisji, co było wcześniej niemożliwe ze względu na brak lokalnej obsługi.