Optymalizacja kosztów i technologii transmisji danych dla ATMAN

17/6/2024

Profil klienta

Atman sp. z o.o. działa na rynku teleinformatycznym ponad 27 lat, a od 2011 r. jest liderem rynku data center w Polsce (wg raportu PMR). Dwoma kluczowymi segmentami, w których działa obecnie spółka, są:

• usługi w centrach danych, w tym kolokacja, dzierżawa serwerów dedykowanych, cloud computing, biura zapasowe oraz usługi związane z bezpieczeństwem danych i Business Continuity Management

• usługi telekomunikacyjne, w tym szerokopasmowa transmisja danych, dostęp do Internetu oraz prowadzenie międzyoperatorskiego punktu wymiany ruchu Thinx.

Na rynku telekomunikacyjnym Atman oferuje dostęp do Internetu oraz transmisję danych zarówno dla operatorów jak i dla firm z sektora Enterprise.

Atman opiera portfolio usług na własnej infrastrukturze, na którą składa się ogólnopolska sieć  światłowodowa z sieciami metropolitalnymi, punkt wymiany ruchu internetowego Thinx oraz trzy centra danych o łącznej powierzchni 19,5 tys. m² powierzchni brutto.

Jaki było wyzwanie?

Wyzwanie firmy Atman dotyczyło optymalizacji kosztów i technologii transmisji danych między różnymi lokalizacjami. Atman chciał usprawnić swoje istniejące systemy zwielokrotnienia falowego DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie przepustowości. Potrzebne było rozwiązanie, które umożliwiłoby transmisję danych klientów z prędkością 100G.

Jakie rozwiązania były rozważane?

Po wstępnej analizie dostępnych zasobów i systemów, Atman szybko doszedł do wniosku, że prostota i funkcjonalność rozwiązania zaproponowanego przez Salumanus jest atutem rozwijającym wiele możliwości rozwijania usług dostosowanych do potrzeb klientów końcowych.

Co zaproponował Salumanus?

Salumanus zaoferował technologię Alien Lambda (alien wavelength), która umożliwia bezpośrednie wpięcie „obcej długości fali” z urządzenia klienta do systemu DWDM operatora, co zwiększa przepustowość istniejących sieci lub uruchamia usługę szyfrowania. Pozwala to  na transmisję dużych prędkości za pomocą zewnętrznych muxponderów przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury systemu DWDM. Dla Atmana zaproponowano wykorzystanie muxponderów 200G.

Jakie korzyści przeważyły na korzyść rozbudowy istniejącego systemu DWDM?

Rozwiązanie Alien Lambda oferuje elastyczność w przesyłaniu wielokrotności serwisów takich jak 10, 40, 100G Ethernet oraz 16, 32 G Fibre Channel, wykorzystując 200G kanały DWDM. Pozwala to na zaspokojenie różnych potrzeb klientów przy użyciu jednego urządzenia. Celem jest większa wydajność i możliwość oferowania różnorodnych usług transmisyjnych. Dodatkowo, zastosowanie tego rozwiązania umożliwia szyfrowanie danych na pierwszej warstwie transmisji.

Jakie korzyści przyniosło Atmanowi wdrożenie z Salumanus?

Przy użyciu technologii Alien Lambda Atman realizuje ogólnokrajowe usługi poufnej i bezpiecznej transmisji danych w dużej skali. W czasach gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na przesyłanie bardzo dużej ilości danych cyfrowych, tego typu skalowalne rozwiązanie pozwala jeszcze lepiej dostosować oferowane przez Atmana usługi telekomunikacyjne do zindywidualizowanych potrzeb każdego klienta.

----

„Z przekonaniem rekomenduję współpracę z firmą Salumanus. Od samego początku nasza komunikacja z zespołem sprzedażowym i technicznym Salumanus przebiegała niezwykle sprawnie. Specjaliści Salumanus wyróżniają się wysokim poziomem kompetencji oraz wiedzy technicznej, co znacząco przyczyniło się do płynnego wdrożenia technologii Alien Lambda w naszej firmie.
Wsparcie po wdrożeniu systemu było na najwyższym poziomie. Zespół Salumanus był zawsze dostępny i gotowy do pomocy, co pozwoliło nam na szybkie rozwiązanie wszelkich pojawiających się problemów. Dodatkowo, realizacja wszystkich zadań wynikających z umowy odbyła się terminowo, co jest dla nas niezwykle istotne.
Salumanus to partner, na którego zawsze można liczyć. Ich profesjonalizm i zaangażowanie sprawiają, że współpraca z nimi przebiega bezproblemowo” - potwierdził Janusz Brzeziński, Dyrektor Działu Planowania i Realizacji w Atmanie.