Moduł koherentny GBC Photonics 400G - optymalizacja DWDM prosta jak nigdy

29/3/2023

Moduł koherentny GBC Photonics 400G - optymalizacja DWDM prosta jak nigdy

Takiego rozwiązania nie ma jeszcze nikt. Tylko w Salumanus oferujemy moduł optyczny, dzięki któremu zbudujesz ekstremalnie wydajny system IPoDWDM w już istniejących sieciach. Optymalizacja sieci bez dodatkowych wzmacniaczy i bez utraty jakości sygnału.

Moduł koherentny GBC Photonics 400G

400G ZR+ 0dBm GBC Photonics to aktualnie jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie modułów dostępnych na rynku. Z czego wynika jego przewaga? Moduł ma niski pobór mocy, doskonały stosunek sygnału do szumu OSNR i co najważniejsze – emituje sygnał z mocą 0dBm! Jego parametry osiągnięto dzięki zintegrowaniu kilku dotychczas odrębnych elementów w jeden zespół półprzewodnikowy. Zbudowany jest on z przestrajalnego lasera, modulatora, diody odbiorczej oraz zestawu wzmacniaczy zaprojektowanych i wbudowanych tak, aby uzyskać maksymalną jakość sygnału wyjściowego. Opisany układ nadawczo-odbiorczy stworzono w oparciu o technologię InP – fosforku indu.

400G ZR+ OdBm GBC Photonics to aktualnie jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie modułów dostępnych na rynku, to też oszczędności kosztów inwestycyjnych w Twojej firmie.

Moc parametru 0dBm w systemach DWDM

Większość już istniejących sieci przygotowana jest na operowanie z sygnałem o mocy nie niższej niż -2 dBm. Na multiplekser musi trafić moc na poziomie 0dBm. Tymczasem dostępne dotychczas moduły 400G ZR+ emitowały sygnał -10 dBm, co wymuszało użycie w systemie DWDM dodatkowych wzmacniaczy, co znacznie pogarszało jakość sygnału i często wymuszało dodatkową regulację całego systemu. Producenci konkurencyjnych do GBC Photonics modułów radzą sobie z tym problemem poprzez dodanie do modułu nadającego z mocą -10dBm miniaturowego wzmacniacza EDFA. Kosztem dodatkowego zużycia energii i znacząco gorszego parametru OSNR nadajnika.  

Tymczasem moduł GBC Photonics 400G ZR+ 0dBm może być użyty w aktualnie działających systemach DWDM bez żadnych dodatkowych modyfikacji. To oznacza, że praktycznie każdy węzeł w istniejącej już sieci DWDM jest osiągalny. Dodatkowo, moc nadawania modułu GBC Photonics można bardzo precyzyjnie regulować w zakresie w zakresie 7dB. Rozwiązania zastosowane w tym module pozwoliły osiągnąć średni pobór mocy poniżej 22W, idealna optymalizacja sieci.

Nowy moduł GBC Photnics jest w pełni przestrajalny w paśmie C, co pozwala w ciągu 10 sekund ustawić potrzebny kanał transmisyjny. Regulowana jest też siatka kanałów, dzięki czemu może być on używany w systemach Flex-Grid z maksymalnie efektywnym wykorzystaniem dostępnego pasma.

Uniwersalne moduły GBC Photonics mogą pracować w routerach i przełącznikach wszystkich wiodących producentów sprzętu sieciowego i transmisyjnego. Potwierdzamy to we własnym laboratorium sieciowym.

Kolosalne oszczędności kosztów inwestycyjnych w Twojej firmie dzięki IPoDWDM!

Moduły 400G ZR+ 0dBm GBC Photonics są idealne do optymalizacji systemów DWDM w kierunku IPoDWDM. Koncepcja IP-over-DWDM zakłada, że optyczne moduły transportowe są montowane bezpośrednio w urządzeniach IP – routerach bądź przełącznikach, a z sieci eliminowane są transpondery.

Uproszczenie architektury systemu IPoDWDM w stosunku do tradycyjnego systemu DWDM.

Doświadczenia operatorów pokazują, że wdrożenia usługi IP-over-DWDM przynoszą oszczędności kosztów inwestycyjnych w obszarze sieci szkieletowych nawet do 65 proc. w stosunku do tradycyjnych struktur systemów zwielokrotnienia falowego budowanych w oparciu o transpondery i muxpondery. Oszczędność miejsca w centrach danych dochodzi do 80 proc., a obniżenie poboru mocy w zależności od obszaru sieci może osiągać poziomy od 70 proc. na brzegu sieci do 90 proc. w jej szkielecie. To idealny sposób na budowę zrównoważonych sieci bez zbędnych procesów.

Pobierz darmowego e-booka: Z ilu fotonów da się odczytać jeden bit informacji? Rewolucja IPoDWDM z użyciem modułów koherentnych 400G

Z artykułu dowiesz się:

• co to jest moduł koherentny GBC Photonics 400G?

• jak rozwijały się rozwiązania do transmisji koherentnej?

• w jaki sposób pobór mocy determinuje konstrukcję modułów optycznych?

• co zmieniło pojawienie się standardu QSFP-DD i nowego standardu CMIS?

• jak systemy IP-over-DWDM wpływają na budowę zrównoważonych sieci i jakie przynoszą oszczędności kosztów inwestycyjnych?