Muxpondery – maksymalizacja wykorzystania sieci

Bezsprzeczny pozostaje fakt, że ilość danych przesyłanych na całym świecie rośnie bardzo szybko. Okres, w jakim zwiększony ruch wymaga podwojenia przepustowości, jest coraz krótszy.
Z drugiej jednak strony nadal potrzebujemy wykorzystywać w sieciach interfejsy o przepustowościach niższych niż 100 Gbps.

Z artykułu Co to jest DWDM i dlaczego go potrzebujesz wiesz już, że zakres pracy wzmacniaczy jest ograniczony, zatem nie możemy w nieskończoność dodawać kolejnych kanałów. Co zatem zrobić, gdy potrzebujemy wykorzystać efektywniej widmo optyczne i jednocześnie udostępnić klientom interfejsy o niewielkich przepływnościach?

Przygotowując sieć, nie tylko do obecnie rosnącego zapotrzebowania na ruch, ale również do przyszłych ekspansji w najbardziej efektywny sposób, należy rozważyć różne aspekty.

W takich przypadkach często analizować będziemy:

  • opłacalność rozwiązania – przede wszystkim ze względu na szybkość zwrotu z inwestycji;
  • kompaktowy rozmiar i niskie zużycie energii – niskie koszty zajętości miejsca w serwerowni i niewielki pobór mocy pozwolą nam utrzymać w ryzach OPEX,
  • łatwość zarządzania, rozbudowy i konserwacji – możliwość uruchamiania nowych usług tymi samymi zasobami technicznymi będzie miała pozytywny wpływ na koszty operacyjne;
  • obsługa szerokiej gamy usług – im bardziej uniwersalne będzie to urządzenie, tym więcej różnych potrzeb klientów zaspokoimy tym samym rozwiązaniem.

Technologia zwielokrotnienia falowego sama w sobie pozwala znacznie zwiększyć możliwości pojedynczego włókna. Dzięki przypisaniu do każdej usługi dedykowanej długości fali - niezależnie od tego, czy jest to transmisja Fibre Channel, Ethernet, SDH czy OTN - które następnie są multipleksowane, możemy przesyłać w tym samym włóknie wiele niezależnych strumieni danych.

Co istotne, różne usługi wymagają różnego widma optycznego. Dzisiaj najczęściej stosowane rozwiązania DWDM oparte są na siatce 100 GHz lub 50 GHz. Dostępne w tych systemach ilości kanałów zostały określone przez ITU-T. Co zatem zrobić, żeby „nie marnować” kanału optycznego na pojedyncze usługi, np. 10 Gbps?

Z pomocą przychodzi nam technologia muxponderów, która pozwala agregować wiele usług w pojedynczej długości fali. Podobnie jak w przypadku standaryzacji sieci DWDM, także i w tym przypadku możemy skorzystać z tego, co proponuje ITU-T.

Rekomendacja G.709 opisuje między innymi zasady mapowania różnych usług do OTN. Standaryzacja, również w przypadku rozwiązania typu muxponder, może mieć kluczowe znaczenie. Takie podejście pozwala nam kaskadować muxpondery w celu jeszcze bardziej optymalnego wykorzystania pasma.

Popularyzacja technologii koherentnej (więcej na ten temat dowiemy się z artykułu Zrozumieć technologię koherentną) sprawiła, że dzisiaj pojedyncze długości fali w systemach zwielokrotnienia falowego przenoszą coraz częściej 100/200 Gbps i rolą muxponderów jest pomoc w wypełnieniu tej przepływności w jak najlepszy sposób. Muxponder powinien zatem wspierać obsługę protokołów takich jak np. 10/40/100 GbE, 8/16/32G Fibre Channel czy OTU2/2e/3/4.

Takie rozwiązanie pozwoli nam wypełnić lambdę 100/200 Gbps. Jak natomiast poradzić sobie z przepływnościami „niższego rzędu”, ciągle stosowanymi w naszych sieciach? Co zrobić z usługami takimi jak FE/GE, 1/2/4G Fibre Channel czy STM-1/4/16? Optymalne wydaje się wykorzystanie kaskadowania muxponderów.

Usługi o bardzo niskich przepływnościach możemy agregować np. do sygnału OTU2 na jednym muxponderze, a cały strumień OTU2 może być składową sygnałów agregowanych przez muxponder „wyższego rzędu”. Takie podejście możliwe jest do zrealizowania dzięki standaryzacji. Ponadto pozwala nie tylko na optymalne wykorzystanie widma optycznego, ale również portów klienckich dostępnych na urządzeniach.

Rosnące zapotrzebowanie na ilość danych przesyłanych w sieciach optycznych sprawia, że optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów jest ciągle ewoluującym wyzwaniem.
Z jednej strony musimy maksymalizować wykorzystanie sieci, z drugiej zaś - nie możemy zapominać o kosztach jej funkcjonowania. Salumanus jest pomocną dłonią dla firm, których funkcjonowanie i efektywność zależy od sprawnie pracujących sieci.