QSFP28 DWDM - prostota skalowalności dla DCI

Rozmawiając na temat systemów zwielokrotnienia falowego, nie możemy zapominać o połączeniach pomiędzy dużymi ośrodkami przetwarzania i magazynowania danych.
Gdy przyjrzymy się tym połączeniom nieco bardziej wnikliwie, naszą uwagę z pewnością przykuje fakt, że ogromna ich większość budowana jest w oparciu o te same trasy, w dodatku w architekturze punkt-punkt.

Czy wobec tego do budowy takich połączeń powinniśmy wykorzystywać takie same rozwiązania jak w przypadku połączeń telekomunikacyjnych? Czy w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na pasmo pomiędzy ośrodkami jesteśmy skazani na rozwiązania koherentne?

Zacznijmy zatem od początku. Co to jest DCI?

Data Center Interconnect to technologia łączenia dwóch lub więcej ośrodków przetwarzania danych na krótkich, średnich i długich dystansach z zastosowaniem łączności pakietowo-optycznej. Łączność na długich dystansach i dużych prędkościach bez wątpienia wymaga wykorzystania transmisji koherentnej i temu zagadnieniu poświęciliśmy już kilka artykułów (odnośniki na końcu artykułu).

W niniejszym zaś skupimy się na tym, czy w przypadku połączeń na krótkich i średnich dystansach możemy znaleźć rozwiązanie bardziej ekonomiczne, nie rezygnując jednocześnie ze skalowalności.

Podczas wdrażania DCI musimy wziąć pod uwagę kilka kluczowych zagadnień:

  • Dystans - jest kluczowy z punktu widzenia wyboru technologii, w jakiej będziemy realizować połączenia pomiędzy data center. To właśnie dystans będzie determinował to, czy do połączenia będziemy wykorzystywać ciemne włókna, technologię alien wavelenght, czy też zbudujemy własny system DWDM. Na szczęście dostępna dzisiaj technologia pozwala nam to zrobić w sposób optymalny, dla każdego z wymienionych powyżej przypadków.
  • Pojemność - centra danych przechowują i przetwarzają bardzo duże ilości danych, które liczymy już nie w giga-, ale w tera- czy petabajtach. Aby poradzić sobie z takim obciążeniem, sprzęt sieciowy musi być w stanie zapewnić niezawodne połączenia o dużej pojemności, które można szybko i elastycznie skalować.
  • Koszt - ogromne ilości danych, które przesyłane są pomiędzy centrami przetwarzania danych, muszą być przenoszone tak tanio, jak to tylko możliwe, zwłaszcza że ruch sieciowy rośnie w tempie około 30% rocznie. Aby DC pozostały opłacalne finansowo, koszty nie mogą być skalowane w tym samym tempie co przepustowość.

Jakiego zatem rozwiązania poszukujemy? Zacznijmy od interfejsu. Dzisiaj instalowane czy posiadane przez DC przełączniki/routery to w ogromnej większości urządzenia wyposażone w porty QSFP+/QSFP28.

Gdybyśmy byli w stanie zaoferować rozwiązanie transportowe instalowane bezpośrednio w tych urządzeniach, moglibyśmy zrezygnować ze stosowania dodatkowych urządzeń transportowych i znacząco obniżyć koszty wdrożenia, jak również koszty utrzymania sieci.

Rozwiązanie QSFP28 DWDM wykorzystuje zaawansowaną modulację amplitudy impulsów i dzięki temu zapewnia przepustowość do 4 Tb/s na jednym włóknie i pozwala łączyć ośrodki danych znajdujące się w odległości nawet 120 km.

Ogromną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że moduły instalujemy bezpośrednio w urządzeniach sieciowych, a ich sygnał podajemy wprost na multipleksery. Dzięki takiemu podejściu uzyskujemy rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale i łatwo skalowalne.

Czego jeszcze wymaga nasze rozwiązanie? Wiemy już, że wkładki QSFP28 DWDM możemy instalować bezpośrednio w urządzeniach sieciowych i podłączać do multipleksera… i właśnie tego multipleksera jeszcze potrzebujemy, a dokładniej rzecz ujmując, zbudowania linku optycznego zdolnego do współpracy z omawianymi modułami.

Całość rozwiązania będzie wymagać od nas odpowiednich multiplekserów, wzmacniaczy optycznych czy też kompensatorów dyspersji chromatycznej. Co najistotniejsze, jest to inwestycja ponoszona jednorazowo, tylko podczas uruchamiania pierwszej transmisji 100 Gbps. Każde kolejne 39 kanałów 100 Gbps wymaga od nas jedynie odpowiednich wkładek.

Szczegółowo zagadnieniu połączenia centrów danych przyjrzeli się eksperci ACG Research. Ich wyniki badań pokazują, że w zależności od wymaganego pasma, jak i kosztów dzierżawy włókien zastosowanie wkładek QSFP28 DWDM bezpośrednio w urządzeniach sieciowych w porównaniu ze stosowaniem dedykowanych rozwiązań transportowych pozwala na oszczędności TCO rzędu 58-67% w przypadku DC oddalonych od siebie o maksymalnie 80 km.

W Salumanus wierzymy, że dobre sieci to sieci ekonomiczne, dzięki którym nasi partnerzy mogą efektywne funkcjonować i osiągać wysoką stopę zwrotu z inwestycji.
Skupiamy się na takim doborze rozwiązań, aby sprostały wymaganiom szybko zmieniającego się świata telekomunikacji. Pomagamy budować dobre sieci teleinformatyczne.