Rozbudowa sieci CDWM do DWDM

Ogromne zapotrzebowanie na przepustowość łączy, jak również ich niezawodność i bezpieczeństwo sprawiają, że bardzo często w świecie telekomunikacji rozmowy dotyczą okablowania światłowodowego i jego możliwości.

Każdy, komu przyszło się zmierzyć z procesem budowy nowego kabla światłowodowego, wie, z jakimi trudnościami i kosztami to się wiąże. To właśnie dlatego coraz więcej na znaczeniu zyskują systemy zwielokrotnienia falowego, czyli technologia, która pozwala połączyć kilka niezależnych strumieni danych w pojedynczym włóknie optycznym z wykorzystaniem różnych długości fali.

Istnieją 3 typy architektury WDM:

  • pierwsza, która oddziela od siebie pasmo okna drugiego od pasma okna trzeciego;
  • druga – CWDM, która to zapewnia 18 długości fali, z odstępem 20 nm, poczynając od 1270 nm, a kończąc na 1610 nm;
  • trzecia technologia – DWDM – zapewnia 48 niezależnych kanałów dla siatki 100 GHz, natomiast dla siatki 50 GHz 96 niezależnych kanałów transmisyjnych, z odstępem odpowiednio 0,8 nm i 0,4 nm.  

Pierwsza z wymienionych technologii jest najmniej interesująca z punktu widzenia zwielokrotnienia możliwości pojedynczego włókna, gdyż pozwala jedynie na jej podwojenie.

Główną zaletą technologii CWDM, zwłaszcza dla niskich przepływności, jest koszt optyki, który wynosi nawet 1/5 w porównaniu z kosztem równoważnej optyki dla systemów DWDM.

Taka różnica w cenie optyki sprawia, że klienci, którzy zaczynają swoją przygodę z systemami zwielokrotnienia falowego, swój wzrok zwracają właśnie w kierunku rozwiązań CWDM. W zależności od tego, na jak długiej trasie system ma pracować, możemy wykorzystać 8 lub 18 długości fali z dostępnego zakresu – jest to spowodowane różnymi stratami wtrąceniowymi pomiędzy drugim i trzecim oknem transmisyjnym.

Niezależnie od tego, czy rozważamy budowę pierwszego systemu zwielokrotnienia falowego, czy posiadamy już system zbudowany w technologii CWDM, możemy jego możliwości zwielokrotnić, korzystając z technologii DWDM. Wybierając rozwiązania DWDM w siatce 100 GHz, możemy system CWDM rozbudować o kolejne 24 kanały, natomiast decydując się na siatkę 50 GHz – nawet o kolejne 48 niezależnych kanałów transmisyjnych.

Wdrożenie na początek technologii CWDM sprawia, że koszty inwestycji początkowej są niższe, niż ma to miejsce w przypadku technologii DWDM. To może pomóc niektórym operatorom zrobić pierwszy krok w kierunku posiadania własnej infrastruktury lub też bardziej efektywnego wykorzystania tej posiadanej.

Jednocześnie dużo większe możliwości, jakie daje gęste zwielokrotnienie falowe, będą mogły być uruchomione na tak zbudowanej infrastrukturze, bez konieczności przerywania jej pracy. To prawdziwa architektura „pay as you grow”.

Warto pamiętać, że typowe pasmo CWDM pozwala na przenoszenie w pojedynczym kanale danych z maksymalną prędkością 14 Gbps, podczas gdy technologia DWDM pozwala na przepływność nawet 400 Gbps. To sprawia, że decydując dzisiaj o budowie systemu CWDM, który pozwoli nam przesłać około 100 Gbps, pozostawiamy sobie możliwość, aby włókna, które posiadamy lub dzierżawimy, w przyszłości obsługiwały nawet ponad 19 Tbps.

Połączenie zalet technologii CWDM i DWDM pozwala sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na pasmo, jednocześnie optymalizując niezbędne nakłady inwestycyjne. Do najważniejszych zalet takiej architektury należą bez wątpienia:

  • niski koszt instalacji początkowej,
  • łatwa i bezprzerwowa rozbudowa o kolejne kanały,
  • skalowalność od 100 Gbps nawet do 19 Tbps,
  • architektura „pay as you grow”.

W Salumanus wspieramy naszych partnerów przy budowie dobrych sieci teleinformatycznych. Skupiamy się na takim doborze rozwiązań, aby sprostały wymaganiom szybko zmieniającego się świata telekomunikacji.

Chcemy, aby dostarczane przez nas produkty i systemy stanowiły trwały i stabilny element infrastruktury sieciowej, gwarantując naszym partnerom efektywne funkcjonowanie i wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Jesteśmy pomocną dłonią dla tych firm, których funkcjonowanie i efektywność zależy od sprawnie pracujących sieci. Pomagamy budować dobre sieci teleinformatyczne.