Zastosowanie modułów optycznych GBC Photonics 100G

Różnice w budowie modułów single rate i dual rate wynikają z ich odmiennego przeznaczenia.

Stosowane rodzaje laserów czy odmienne komponenty realizujące poszczególne funkcje wewnętrzne modułów wynikają przede wszystkim z faktu, iż w modułach dual rate obsługiwane są dwie prędkości transmisji, co komplikuje obsługę sygnałów i stawia przed konstruktorami większe wyzwania w obszarze signal integrity.

Dodatkowo w przypadku standardów OTN i Ethernet mamy do czynienia z innymi poziomami tolerancji odchyłek parametrów sygnału. Dla przykładu parametr bit-rate tolerance dla OTN wynosi +/- 20 ppm, a dla Ethernetu +/- 100 ppm.

Z tych względów moduły dual rate są droższe od analogicznych modułów single rate. Z punktu widzenia użytkownika takich modułów zakup wersji dual rate jest uzasadniony w tych przypadkach, kiedy z założenia mają one pracować w sprzęcie transmisyjnym OTN bądź planowane inwestycje w infrastrukturze działającej dotychczas w standardzie Ethernet będą zmierzać do zastosowania transmisji OTN.

W rozwiązaniach, gdzie w infrastrukturze działają przełączniki i routery wspierające wyłącznie standard Ethernet, korzystniejsze jest zastosowanie tańszych modułów single rate.

W skrócie cechy modułów dual rate i single rate przedstawiono na poniższej infografice.

Więcej informacji o środowisku GBC Photonics