Instytucje Publiczne
Strefa wiedzy

Jak zadbać o bezpieczeństwo transmisji w miejskich sieciach światłowodowych? Część 1.

Kiedy planujesz infrastrukturę sieciową temat zagrożeń, które mogą napotkać włókna, jest jednym z priorytetów. O ile serwerownie i centra danych są zabezpieczonymi, zamkniętymi obiektami, o tyle same włókna światłowodowe, mogą być podatne na różnorodne awarie. W tym artykule omawiamy trzy sposoby na zabezpieczenie redundancji i zapewnienie, że sieci będą działać nawet w najtrudniejszych warunkach. Dowiedz się, jak utrzymać sieć w Twojej instytucji w pełni funkcjonalną.

Zagrożenia transmisji światłowodowej można podzielić na dwie główne kategorie.

Uszkodzenia mechaniczne włókien

Fizyczne uszkodzenie włókna zazwyczaj jest spowodowane pracami ziemnymi. Jednemu z naszych klientów podczas robót drogowych wiertnica przewierciła kabel światłowodowy, który zawierał 96 włókien. Zdarzało się również, że podczas budowy nowej infrastruktury łącze zostało zagniecione lub zabrudzone. Powstałe w ten sposób mikropęknięcia doprowadziły do całkowitej utraty połączeń.

Konsekwencje takich zdarzeń można sobie łatwo wyobrazić. Przerwana transmisja to tylko początek całego zamieszania Przerwa w dostępie do sieci może bowiem zahamować bieżącą działalność firmy. A naprawy uszkodzonego kabla i przywrócenia normalnej funkcjonalności sieci jest kosztowna oraz czasochłonna.

Pogorszenie parametrów włókien

Druga kategoria zdarzeń związana jest z degradacją włókien, która może z czasem wpłynąć na parametry transmisyjne. Zanieczyszczenie złączy, uszkodzenia mechaniczne lub naturalne zużycie mogą prowadzić do pogorszenia jakości sygnału. Takie pogorszenie wpływa na prędkość i niezawodność komunikacji, co jest istotne w aplikacjach wymagających dużej przepustowości i niskiej latencji, takich jak usługi chmurowe czy transmisje wideo.

Trzy sposoby redundancji na drodze optycznej

Aby zminimalizować ryzyko, niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów redundancji na drodze optycznej. Mamy trzy możliwości do dyspozycji. Po pierwsze możemy wykorzystać mukspondery, które posiadają dwa porty uplinkowe, czyli wykorzystują dwie niezależne drogi nadawania. W tym wypadku jeden port działa jako podstawowy, a drugi w trybie protekcji. Dzięki temu możliwe jest równoczesne transmitowanie usług, co wprowadza dodatkową warstwę zabezpieczenia nie tylko dla włókien, ale również dla modułów optycznych i systemu zasilania.

Drugim, zaawansowanym rozwiązaniem w zakresie ochrony włókien światłowodowych jest Optical Line Protection Switch (OPL). To niezależne urządzenie, zainstalowane wzdłuż ścieżki światłowodowej, pomiędzy multiplekserem a ewentualnymi wzmacniaczami. Dzieli nam trasę na tzw. "ścieżkę główną" i "ścieżkę zapasową". W tym modelu, ochrona danych nie jest realizowana przez mukspondery, ale przez dedykowany przełącznik optyczny.

OPL monitoruje sygnał na trasie głównej i w przypadku awarii lub uszkodzenia, inteligentnie przełącza wszystkie usługi na ścieżkę zapasową. To dynamiczne rozwiązanie działa na poziomie całego systemu, niezależnie od uruchomionych usług.

Trzecim, najwyższym poziomem bezpieczeństwa, jest kompletna replikacja systemu transmisyjnego. Jest to najbardziej niezawodny sposób na zapewnienie redundancji, ponieważ duplikujemy nie tylko włókna i moduły, ale również całą architekturę transmisyjną wraz z zasilaniem.

Co więcej, te trzy metody można ze sobą łączyć, uzyskując wielowarstwową ochronę. Na przykład, możemy posiadać dwa niezależne systemy transmisyjne, każdy z dodatkową ochroną na poziomie muksponderów. W efekcie, dysponujemy czterema niezależnymi trasami, co gwarantuje podwójne zabezpieczenie w kontekście traktów optycznych.

Podsumowanie

W skrócie, jeśli chodzi o ochronę włókien światłowodowych, mamy do dyspozycji całą paletę zaawansowanych rozwiązań. Wybierając odpowiednie, zapewniamy najwyższą jakość i niezawodność naszych połączeń transmisyjnych. Jeśli zastanawiasz się, którą opcję wybrać dla instytucji publicznej lub Twojej firmy, chętnie pomożemy. Napisz: sales@salumanus.com

Czytaj więcej: Kryptografia w sieciach optycznych. Czy Twoje dane są bezpieczne? https://www.salumanus.com/aktualnosci/kryptografia-w-sieciach-optycznych