10 transmisji po jednym włóknie

10/12/2021
Studium przypadku - Centrum Medyczne

Kiedy mówimy o komunikacji pomiędzy dwoma Centrami Danych, priorytetem są szybkie i niezawodne łącza. Często do uruchomienia mamy wiele transmisji, a do dyspozycji tylko pojedyncze włókna światłowodowe. Jak tego dokonać? Odpowiedź jest tylko jedna: Aktywny System DWDM.

A co, gdy w ramach jednej z lokalizacji mamy dwie serwerownie, główną i zapasową, która wymaga niezawodnej komunikacji z odległą lokalizacją, nawet pomimo awarii zasilania w serwerowni głównej. Czy wtedy Aktywny System DWDM też jest odpowiednim rozwiązaniem?

Potrzeba klienta:

Klient wymagał, by uruchomić 4 transmisje 10G Ethernet oraz 6 transmisji 16G Fibre Channel w „dniu pierwszym” na dystansie ok. 20 km, mając do dyspozycji tylko pojedyncze włókno optyczne (1J). Lokalizacja A składa się z dwóch niezależnych serwerowni: głównej oraz zapasowej. Wymogiem koniecznym było to, żeby w przypadku awarii zasilania w serwerowni głównej w lokalizacji A transmisje realizowane pomiędzy serwerownią zapasową w tejże lokalizacji oraz serwerownią wyniesioną pracowały nieprzerwanie.

Drugim, równie istotnym wymaganiem była możliwość uruchomienia kolejnych transmisji 10G Ethernet oraz 16G Fibre Channel bez konieczności doposażania Aktywnego Systemu DWDM w kolejne urządzenia multipleksujące czy też wzmacniające.

Wymagania do spełnienia:
  • możliwość samodzielnego uruchomienia do 20 niezależnych transmisji
  • wszystkie urządzenia muszą posiadać zabudowane redundantne zasilanie
  • urządzenia aktywne muszą mieć możliwość zdalnej konfiguracji i diagnostyki
  • transmisje realizowanie z lokalizacji A z serwerowni głównej i zapasowej mają być niezależne od awarii zasilania w jednej z nich
  • pomiędzy lokalizacją A i lokalizacją B mamy dostępne tylko jedno włókno optyczne
Zastosowane rozwiązanie:

Aby była możliwa transmisja po pojedynczym włóknie optycznym, zostały zastosowane 20-kanałowe multipleksery GBC Photonics. W lokalizacji A zainstalowany został tylko jeden multiplekser, a dostępne kanały zostały podzielone pomiędzy dwie serwerownie. W celu obniżenia kosztów, przeliczając na pojedynczą transmisję, wykorzystano moduły optyczne o niższym budżecie mocy 14dB oraz wzmacniacze optyczne typu EDFA.

Moduły optyczne DWDM zostały umieszczone w transponderach w celu separacji strony liniowej od strony klienckiej oraz łatwej diagnostyki sieci. Wszystkie elementy aktywne zainstalowano w chassis, które umożliwiają rozbudowę do 8 kart.

Korzyści dla klienta:

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu klient ma uruchomionych 10 niezależnych transmisji po jednym włóknie na dystansie 20 km. Ponadto ma możliwość bezprzerwowej rozbudowy o kolejne 10 transmisji w dogodnym dla siebie momencie. Wszystkie elementy sieci mogą być zarządzane i monitorowane z poziomu centralnego systemu zarządzania.

Zastosowane rozwiązanie pozwoliło również uniezależnić transmisje z serwerowni zapasowej od transmisji z serwerowni głównej pomimo wykorzystania wspólnego włókna optycznego.