Budowa systemu zarządzania ruchem ITS

2/1/2022
Partnerzy:

Siemens Mobility dostarcza sprawdzone produkty, innowacyjne rozwiązania i usługi zaprojektowane tak, aby poprawić i zoptymalizować proces sterowania ruchem drogowym w miastach. Firma realizuje na świecie i w Polsce liczne projekty w dziedzinie wdrażania i optymalizacji systemów zarządzania i sterowania ruchem drogowym. Z Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) firmy Siemens Mobility korzystają m.in. największe polskie miasta takie jak Warszawa, Kraków, Rzeszów, Poznań oraz Białystok.

Salutaris oferuje szeroki zakres usług outsourcingowych związanych z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury IT. Firma specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań bazujących na systemach wirtualnych i usługach "w chmurze". Oferuje usługi modernizacji i migracji infrastruktury IT do rozwiązań skalowalnych i bezpiecznych.

Opis projektu:

ITS (Intelligent Transportation Systems) to nowoczesny system informatyczny, który oferuje szeroki zbiór technologii oraz technik zarządzania, które wspomagają kierowanie ruchem na ulicach. Poprzez odpowiednie zbieranie i analizę danych mogą w rzeczywisty sposób poprawić szeroko rozumiany transport publiczny w zakresie komunikacji, prewencji, sterowania i zarządzania ruchem, wykrywania zdarzeń, nadzoru ruchu czy też rejestracji wykroczeń drogowych. Zastosowanie ITS dostarcza wielu korzyści takich, jak m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie efektywności systemu transportowego oraz polepszenie jakości środowiska naturalnego.

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku pełni funkcję zarządcy dróg i jednocześnie zarządza ruchem na terenie miasta. Stosowanie tradycyjnych rozwiązań organizacji ruchu oraz sygnalizacji stałoczasowych nie było w stanie sprostać lawinowo rosnącemu ruchowi pojazdów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa na ulicach.

Ideą wdrożenia ITS było przeciwdziałanie drastycznemu wzrostowi liczby pojazdów pojawiających się każdego dnia na ulicach oraz zapewnienie odpowiedniej koordynacji wraz z realizowanymi równolegle inwestycjami transportowymi. Warto zaznaczyć, że Białystok, jako jedyny w Polsce, objął systemem cały obszar miasta. Dzięki temu możliwe jest kompleksowe sterowanie i lepsze ustawienie pracy sygnalizacji.

Szczegóły:

Dla generalnego wykonawcy systemu ITS zostały dostarczone urządzenia sieciowe marek CTC Union i GBC Photonics. Wykorzystanie niezawodnych przełączników CTC Union i zaawansowanych modułów optycznych GBC Photonics pozwoliło firmie Salutaris na zbudowanie stabilnej i elastycznej infrastruktury sieciowej, wykorzystanej do realizacji systemu ITS.

Korzyści:

Zarówno rozwiązania przemysłowe GBC Photonics, jak i CTC Union spełniają wszystkie normy dotyczące wymogów ITS. Zaletą oferty obu producentów jest mnogość rozwiązań sprzętowych, jak również podążanie za trendami obowiązującymi na rynku. Ponadto urządzenia posiadają szereg rozwiązań pozwalających na elastyczne projektowanie Inteligentnych Systemów Transportowych, eliminując wiele problemów takich jak:

  • awarie zasilania
  • awarie komunikacji Ethernet
  • doprowadzenie zasilania do CCTV
  • zasilenie urządzeń wysokim nakładem mocy
  • "zawieszające się kamery"