Case study z Beskid Media

2/1/2024

Rozbudowa infrastruktury DWDM dla Beskid Media

Profil Klienta:

Beskid Media to największy lokalny operator sieci światłowodowej na Podbeskidziu. Obsługuje ponad 40 tysięcy abonentów i posiada ponad 1500 km własnej infrastruktury światłowodowej.  Buduje sieci na terenach, gdzie dotychczas dostęp do Internetu był ograniczony.

Wyzwanie:

Operator Beskid Media borykał się z problemem niedostatecznej wydajności istniejącego systemu DWDM 10Gb. Postęp technologiczny sprawił, że system ten stał się niewystarczający. Nowe rozwiązania DWDM oferowały wyższe prędkości i lepsze osiągi. Bez rozbudowy, istniejący system mógł nie sprostać rosnącym wymaganiom przepustowości i niezawodności. Pojawiła się więc potrzeba modernizacji systemu, tak, aby umożliwiał oferowanie kolejnych usług abonenckich.

Propozycje rozwiązań:

Beskid Media rozważało dwa podejścia: rozbudowę istniejącego systemu DWDM 10Gb lub budowę całkowicie nowego systemu, dostosowanego do obecnych i przyszłych potrzeb.

Kryteria wyboru to przepustowość, niezawodność, koszt i zdolność do przyszłej rozbudowy.

Propozycja Salumanus:

Salumanus zasugerował rozbudowę istniejącego systemu DWDM do 100Gb. To rozwiązanie umożliwiało zwiększenie przepustowości i wydajności bez konieczności inwestycji w całkowicie nowy sprzęt.

Korzyści:

Najważniejszą korzyścią wynikającą z rozbudowy istniejącego systemu DWDM jest jego skalowalność. Możliwy jego dalszy rozwój o kolejne transmisje 10 i 100 Gb. Dodatkowo adaptacja istniejącego sprzętu pozwoliła na uniknięcie kosztów zakupu całkowicie nowych urządzeń, zwłaszcza, że sprzęt jest nadal w dobrym stanie i może obsługiwać wyższe prędkości transmisji bez strat sygnału.

Ocena wdrożenia z Salumanus:

- Wdrożenie z Salumanus przyczyniło się do stworzenia nowoczesnej redundantnej sieci szkieletowej, obsługującej transmisję zarówno na poziomie 10Gb, jak i 100 Gb. Możemy stwierdzić, że sieć jest przygotowana na przyszły rozwój i rosnące potrzeby w zakresie przepustowości. Dzięki analizie potrzeb i zaangażowaniu zespołu Salumanus otrzymaliśmy odpowiednie wsparcie techniczne, jak i wszelkie potrzebne informacje w trakcie procesu wdrażania. Podsumowując jesteśmy zadowoleni z jego przebiegu i polecamy Salumanus jako rzetelnego partnera biznesowego – ocenia Grzegorz Czarnota, wiceprezes Zarządu Beskid Media.