Najnowsza sieć teleinformatyczna 4ipnet

2/1/2019

Najnowsza sieć teleinformatyczna 4ipnet Wireless wdrożona przez SAMSUNG Gulf – Dubaj [Case Study]

Wymagania i wytyczne:
 • stworzenie hotspot'ów Wi-Fi z limitowanym darmowym dostępem do Internetu dla trenerów i gości
 • punkty dostępu, które obsłużą duże ilości użytkowników oraz udostępnią sieć Wi-Fi na większym obszarze, co było niezwykle ważne dla pomieszczeń szkoleniowych
 • łatwy, szybki i dobrze zabezpieczony sposób logowania się do sieci
 • dostosowywalne Captive portals, które przekazują konkretne informacje dla użytkowników i mogą zostać wykorzystane przy działaniach marketingowych.
 • możliwość zbierania informacji od gości. Imię, e-mail (wraz z potwierdzeniem), numer telefonu to informacje, które zleceniodawca chciał gromadzić na własnej pamięci
 • ustawienie limitów szybkości i ograniczeń urządzeń na użytkownika
 • bezpieczne limity godzinne, dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne dla gości. Również dostarczenie statystyk i dokładnych raportów wykorzystanie danych.
 • zcentralizowany system do zarządzania i monitorowania punktów dostępu
 • stworzenie 100% bezprzewodowego połączenia bez problemów z rozłączaniem dla trenerów i gości
 • płynne połączenia między poszczególnymi punktami dostępu dla zapewnienia nieprzerwanego połączenia.
Rozwiązanie:

Firma zainstalowała następujące rozwiązania 4ipnet dla SAMSUNG Gulf Electronics

 • WHG325 Wireless LAN Controller
 • EAP767 Indoor Wireless Access Point

Po gruntownej analizie specjaliści SAMSUNG zdecydowali, że rozwiązanie 4ipnet zaspokoi wszystkie ich potrzeby i przyniesie zadowalające rezultaty. Postanowili wdrożyć zaproponowany WHG325 Wireless LAN Controller i EAP767 Indoor Wireless Access Point.

Korzyści:
 • dużym wyzwaniem było zaoferowanie sieci Wi-Fi, która będzie wykorzystywana przez ogromną liczbę użytkowników w tym samym czasie. Na stworzenie pozwolił EAP767 wykorzystujący najnowszy standard Wi-Fi 802.11ac oferujący prędkość 1.7Gbps łącznie z 3:3X3 MIMO. System ten pozwolił obsłużyć tak dużą liczbę użytkowników. Dzięki mocy 25dBm urządzenie  EAP767 pozwoliło pokryć pożądany obszar siecią
 • WHG325 obsługuje wiele połączeń WAN równoważąc przepustowość i oferuje dedykowane pasma dla różnych stref. Urządzenie obsługuje 80 punktów dostępu i nawet do 200 aktywnych użytkowników
 • podczas testów potwierdzono tezę o prawie nieprzerwanym działaniu sieci
 • wykorzystane kontrolery 4ipnet pozwoliły usługobiorcy na łatwe przypisywanie uprawnień administracyjnych
 • wdrożono łatwy system autoryzacji za pomocą sieci społecznościowych. Pozwoliło to na zebranie dodatkowych danych o użytkownikach.