Przebudowa sieci szkieletowej na obszarze Górnego Śląska

3/10/2021
Projekt zrealizowany we współpracy z firmą Syrion

Profil Partnera:

Firma Syrion jest właścicielem infrastruktury światłowodowej na terenie powiatu mikołowskiego i rybnickiego oraz miasta Żory, o łącznej długości przekraczającej 500 km. Dzięki niej i ogromnej przepustowości opartej na najnowszych rozwiązaniach pasywnych oraz aktywnych może oferować naszym klientom usługi o najwyższej jakości poczynając od zwykłego dostępu do sieci Internet z dowolnymi prędkościami, poprzez transmisję video w czasie rzeczywistym z systemów monitoringu aż po dostawę sygnału cyfrowej telewizji IPTV systemu JAMBOX i METRO TV w jakości HD.

Opis projektu:We współpracy z firmą SALUMANUS, firma SYRION przebudowała i zmodernizowała swoją sieć szkieletową. Zastosowany system DWDM pozwolił na zwiększenie przepustowości z 10Gbit na 40x10Gbit (docelowo może zostać rozbudowane do Nx100Gbit) oraz wydłużenie odległości pomiędzy głównymi węzłami, których odległości dochodzą nawet do 50 km.

Szczegóły:

Wspólnie z naszym Klientem zostało wypracowane rozwiązanie oparte na produktach marki GBC Photonics i Raisecom, które umożliwiają dostarczenie usługi transmisji danych na dalsze odległości. Dzięki wdrożonej technice DWDM możliwe jest teraz przesłanie wielu sygnałów o różnych długościach fal w jednym włóknie światłowodowym. Ponadto zastosowanie protokołu MPLS przez Klienta, pozwoliło na stworzenie elastycznej struktury sieciowej charakteryzującej się większą efektywnością i wyższym poziomem bezpieczeństwa.

Korzyści:

Rozwiązanie to dało możliwość zwiększenia dostępnego pasma w istniejących już sieciach optycznych bez konieczności kosztownych inwestycji w nowe trakty światłowodowe. Dodatkowe korzyści dla klienta to: zwiększenie zasięgu o nowe obszary, pozyskanie nowych klientów, uatrakcyjnienie oferty dla obecnych klientów firmy, zwiększenie przychodów ze sprzedaży, wprowadzenie nowych usług oraz zmniejszenie awaryjności transmisji.