Redundantny system do samodzielnej rozbudowy

5/12/2021
Komercyjne rozwiązania DWDM umożliwiają uruchomienie do 48 transmisji w siatce 100 GHz po dwóch włóknach. W większości przypadków jednak nie ma potrzeby uruchamiania wszystkich kanałów już na „dzień pierwszy”.

Pozwala to obniżyć koszty początkowe inwestycji i zachować przy tym maksymalną pojemność sieci. Odpowiednie przygotowanie systemu w dniu jego instalacji sprawia, że rozbudowa o kolejne transmisje DWDM będzie ograniczała się jedynie do uruchamiania kolejnych modułów optycznych we własnych przełącznikach.

Problem klienta:

Klient pomiędzy swoimi lokalizacjami na potrzeby sprzedawanych usług zestawiał połączenia zarówno 10GbE, jak i 16G FC w oparciu o ciemne włókna. Pomimo krótkiego dystansu 10 km i posiadania dużej ilości włókien wiąże się to z koniecznością angażowania znacznych zasobów oraz przeznaczania czasu potrzebnego na zestawienie nowego połączenia.

Wymagania do spełnienia:
  • prosta możliwość uruchomienia 48 transmisji po dwóch włóknach
  • 4 transmisje 10G Ethernet na „dzień pierwszy”
  • redundancja wszystkich uruchomionych transmisji (2 trasy optyczne)
  • pełna redundancja sprzętowa
  • instalacja modułów optycznych w przełącznikach klienta
  • łatwa oraz bezprzerwowa rozbudowa o dodatkowe transmisje
  • brak konieczności wykorzystywania specjalistycznych urządzeń do uruchomienia nowych połączeń
Zastosowane rozwiązanie:

Ze względu na wysokie tłumienie na linii podstawowej i zapasowej zdecydowano się na aktywny system DWDM z 48-kanałowymi multiplekserami. Jako elementy aktywne zostały wykorzystane wzmacniacze GBC Photonics zamontowane w trzysplotowej półce 1U. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca związana z zestawieniem linii została wykonana tylko raz dla wszystkich 48 DWDM-owych transmisji. Kolejne moduły optyczne są zainstalowane bezpośrednio w przełącznikach klienta.

System umożliwia uruchomienie transmisji 10GbE lub 16G FC redundantnie na dwóch trasach optycznych bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów. Pozwala to niezwykle szybko uruchamiać pozostałe dostępne kanały (44 transmisje) bez ponoszenia dodatkowych kosztów poza modułami optycznymi.  

Korzyści dla klienta:

Zastosowanie aktywnego systemu DWDM, pozwalającego na uruchomienie na każdej z tras do 48 niezależnych kanałów transmisyjnych, umożliwia swobodne zestawianie kolejnych transmisji. Co więcej, każda kolejna usługa wymaga jedynie instalacji dodatkowych wkładek bezpośrednio w urządzeniach klienta. Takie podejście pozwoliło skrócić czas potrzebny na oddanie kolejnych usług z 4-6 tygodni do kilku dni.