IP-over-DWDM na francuskich salonach

6.6.2023

NGON & 5G Transport promuje się jako jedyne wydarzenie w branży skoncentrowane na optyce, skupiające cały łańcuch dostaw, aby pokazać perspektywę każdego gracza na rynku.  Faktycznie, w moim odczuciu, na żadnej innej telekomunikacyjnej konferencji nie ma takiego zagęszczenia specjalistów sieci optycznych na metr kwadratowy. I choć uczestników liczy się tu raczej w setkach niż w tysiącach, to szansa na naprawdę ciekawe rozmowy i udane biznesy jest znaczna.

Trzy bardzo intensywne dni NGON & 5G (30 maja – 1 czerwca w Center Expo Congress Mandelieu-La Napoule) wypełnione były warsztatami, prelekcjami i panelami dyskusyjnymi. Organizator zadbał też o zorganizowanie dyskusji w postaci „okrągłych stołów", gdzie za zamkniętymi drzwiami mogli porozmawiać operatorzy i przedstawiciele dostawców rozwiązań.  

Miałem okazje brać udział w spotkaniu poświęconym technologii IP-over-DWDM. Ciekawy wniosek, jaki nasuwa się po tej dyskusji, to fakt, że nikt już dzisiaj nie neguje technologii i jej korzyści, a rozmowy ukierunkowane były na konkretne use-case’y, kwestię zarządzania i automatyzacji.

Dzień pierwszy, tzw. Pre-Conference, poświęcony był nieco odleglejszej przyszłości, a mianowicie tematom, nad którymi dzisiaj pracują takie organizacje jak OIF (Optical Internetworking Forum) czy ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Rozmawiano o standaryzacji transportu 800G i SDN dla sieci transportowych.  

Sporą uwagę poświęcono również budowaniu sieci F5G (Fifth Generation Fixed Network), a zwłaszcza jej aspektom związanym z energooszczędnością. Nowa generacja sieci stacjonarnej jest niezbędna do wsparcia rozwijającej się sieci bezprzewodowej 5G oraz obsługi coraz większej liczby usług w chmurze, które wymagają wysokiej przepustowości i/lub minimalnego opóźnienia.

Dzień drugi i trzeci konferencji to już nieco bardziej bliższa perspektywa. Mowa była o technologiach, które wdrażane będą w perspektywie roku czy dwóch. Tematy można podzielić na obszary sieci, w których mają być instalowane. I tak w obrębie sieci dostępowej rozważano głównie dwie technologie: optykę koherentną QSFP28, pozwalającą na budowanie ekonomicznych połączeń 100Gbps oraz technologię koherentną z podziałem pasma.  

W przypadku sieci agregacyjnych i metro, szeroko dyskutowano aplikacje z wykorzystaniem IP-over-DWDM rozważając różne aspekty, począwszy od samej technologii i jej możliwości, poprzez miejsca, w których można ją implementować, a na sposobach zarządzania i automatyzacji sieci kończąc.  

Kolejnym elementem są połączenia na bardzo długie dystanse. Każdy z vendorów chwalił się jakąś unikalną technologią pozwalającą na przesłanie jeszcze dalej, jeszcze większej porcji danych. Pojawiły się również tematy, adresujące kwestię legislacyjne i ich wpływ na dynamikę budowy sieci.

Z perspektywy Salumanus NGON & 5G Transport to miejsce, gdzie spotykamy operatorów nie tylko z zagranicy, ale również tych z naszego, lokalnego rynku. Możliwość rozmowy twarzą w twarz w tym wąskim gronie i przedyskutowania aktualnych wyzwań to nieoceniona wartość tej konferencji.