Transmisja optyczna GBC Photonics

#Salutech

8 min czytania

Uniwersalne moduły optyczne

Rdzeń naszej działalności

Moduły optyczne (inaczej moduły, wkładki, tranceivery) to niezbędny element sieciowej infrastruktury. Zmieniają sygnał elektryczny na optyczny oraz optyczny na elektryczny.

Moduły optyczne są rdzeniem działalności Salumanus. W ciągu ostatnich kilku lat dostarczyliśmy ponad 1000 000 modułów optycznych, w tym moduły przestrajalne SFP+/XFP, moduły QSFP/QSFP28/QSFP-DD,CFP, CFP2 oraz moduły koherentne.

Stworzyliśmy własną markę GBC Photonics, dzięki czemu odpowiadamy za jakość produktu od etapu projektowania do pracy w urządzeniu sieciowym. Możemy również modyfikować funkcjonalności odpowiadając na potrzeby klientów. Moduły testujemy i rozwijamy we własnym laboratorium światłowodowym.

Wkładki optyczne produkowane przez GBC Photonics są kompatybilne z wszystkimi urządzeniami sieciowymi głównych dostawców i są zgodne z obecnymi na rynku standardami. Oferujemy transceivery na wszystkie obecne na rynku interfejsy: SFP/SFP+, QSFP/QSFP28/QSFP-DD, XFP i CFP/CFP2/CFP4.

Zobacz, który z modułów GBC Photonics jest Ci potrzebny

W małym ciele wielki duch

Uniwersalny moduł optyczny GBC Photonics powstał, aby ułatwić pracę projektantom sieci, inżynierom i magazynierom. To moduł, który inteligentnie dopasowuje się do potrzeb administratorów sieci. Pozwala realizować usługi z różnymi prędkościami, dopasowywać się do istniejącej infrastruktury światłowodowej, a na dodatek jest kompatybilny z urządzeniami sieciowymi większości producentów.

Liczba możliwych zastosowań modułu jest ogromna dzięki temu, że w różnych trybach może on pracować z różnymi prędkościami i protokołami transmisji.

Uniwersalny moduł optyczny GBC Photonics stosujemy m.in. w:

 • w sieciach DWDM Ethernet 10G i 25G
 • w obszarze fronthaul sieci komórkowych, w tym 5G (dzięki obsłudze protokołu CPRI/eCPRI i rozszerzonym zakresie temperatur pracy)
 • w urządzeniach sieciowych pozwalających na przestrajanie kanału (jako moduł tunowalny)
 • w systemach DWDM jako moduł autotunowalny samodzielnie dostrajający się do wolnego kanału na multiplekserze

Uniwersalny modułu optyczny możemy wielokrotnie przeprogramować z pomocą urządzenia GBC Photonics SRD. Unikamy dzięki temu kolejnych inwestycji, gdy potrzebna jest zmiana kompatybilności wkładki.

Rzadsza wymiana modułów optycznych oznacza mniej elektrośmieci. Uniwersalny moduł optyczny ułatwia więc procesy zakupowe i pozwala zmniejszyć zapasy magazynowe. To wymierne korzyści dla przedsiębiorców i środowiska.

Przetestuj uniwersalny moduł optyczny. Napisz do nas: sales@salumanus.com

Smart Recode Device

Elastyczne rozwiązanie sieciowe

GBC Photonics Smart Recode Device (SRD) programuje moduły optyczne do pracy z niemal każdym dostępnym na rynku urządzeniem sieciowym. Ułatwia zarządzanie infrastrukturą sieciową i pomaga rozwiązać jeden z najczęstszych problemów w konfiguracji łącza światłowodowego – niezgodność pomiędzy modułami, a resztą sprzętu optycznego.

GBC Photonics SRD zmienia konfigurację modułów SFP/SFP+, XFP,  QSFP+/QSFP28/QSFP-DD, CFP/CFP2/CFP4 zgodnie z odpowiednimi standardami MSA.

Oprócz programowania modułów, GBC Photonics SRD umożliwia również:

 • redukcję kosztów magazynów części zapasowych
 • znaczne uproszczenie procesów zakupowych i wdrożeniowych w obszarze modułów optycznych
 • zminimalizowanie problemu wydłużonych dostaw sprzętu sieciowego
 • zmianę numeru kanału lub długości fali modułów przestrajalnych DWDM
 • skorzystanie z zdalnej pomocy wykwalifikowanego inżyniera
 • troskę o środowisko naturalne – ponowne wykorzystanie przeprogramowanych modułów to mniej elektrośmieci

GBC Photonics SRD jest elementem ekosystemu opartego na prywatnej chmurze GBC Photonics, w której zgromadzonych jest tysiące kodów do samodzielnego wykorzystania przez użytkownika modułów optycznych tej marki.

Łatwa zmiana konfiguracji modułów optycznych za pomocą GBC Photonics SRD obniża koszty zapasów magazynowych. Nie ma już konieczności gromadzenia wkładek tego samego typu dla wielu marek urządzeń sieciowych. To oznacza mniej pracy dla zakupowców, inżynierów i magazynierów.

GBC Photonics SRD może być też użyte do udzielania zdalnej pomocy technicznej. Zdiagnozowanie problemu, udostępnienie nowego kodowania czy testy w środowisku użytkownika mogą być prowadzone bez konieczności przesyłania modułów do serwisu i z powrotem, co znacznie skraca czas i obniża koszty takich aktywności.

Modulacja koherentna 

Dołącz do optycznej ligi mistrzów

Modulacja koherentna to, mówiąc najprościej, proces zmiany kilku parametrów sygnału. Do zakodowania przesyłanej informacji używamy modulacji amplitudy sygnału nośnego oraz jego częstotliwości i fazy.

Procesor sygnałowy DSP (Digital Signal Processor) po stronie nadajnika dokonuje kodowania sygnału „w locie” i tworzy tzw. konstelacje. Są to rastrowe układy zmieniających się punktów, których układy odpowiadają określonym zestawom bitów. DSP po stronie odbiorczej dekoduje te obrazy, przetwarzając je na strumień przesyłanych danych cyfrowych.

Zalety modulacji koherentnej:

 • niezwykle wysoka czułość, niemożliwa do osiągnięcia przy prostszych typach modulacji
 • dekodowanie bitów informacji z pojedynczych wręcz fotonów

Najnowsza generacja modułów optycznych GBC Photonics QSFP-DD 400G przyniosła dobrze ustandaryzowane i zunifikowane rozwiązania koherentne. Zgodne ze standardami OIF 400ZR i MSA OpenZR+. W laboratorium Salumanus testowaliśmy z sukcesem połączenia z modułami trzech różnych producentów.

Moduły DWDM do transmisji koherentnej z interfejsem QSFP-DD umożliwiają przesyłanie danych na duże odległości bez potrzeby używania transponderów. Moduł „kolorowy” można obsadzić w porcie urządzenia sieciowego i podłączyć go wprost do multipleksera. Zaciera się więc, do tej pory bardzo wyraźna, granica między systemami transportowymi i dostępowymi.

Sprawdź, który z modułów koherentnych GBC Photonics będzie idealny dla Twojej sieci

Leading Telecommunication Networks.